E L I N A  R I N T A M Ä K I

Akrobatia-tuntien opettajana toimii Elina Rintamäki. 

Elinalla on pitkä tausta kilpacheerleadingin parissa harrastajana ja valmentajana. Elina on valmistunut kasvatustieteen kandidaatiksi ja viimeistelee tällä hetkellä luokanopettajan opintojaan. 

Elina hyödyntää opetuksessaan liikuntapedagogiikkaa, ja akrobatiatunneilla korostuvat liikunnan ilo ja kannustava ympäristö, jossa jokainen pääsee turvallisesti kokeilemaan uusia temppuja.

https://stardancestudio.fi/google2ad6eab1335fdfe8.html